ОмскАвтоСклад

Шебелинська сільська рада Балаклійського району

Програми

   ЗАТВЕРДЖЕНО :

Рішенням ІУ ( позачергової)

 сесії Шебелинської

сільської ради УІІ скликання

                                                                                                            від 18 грудня 2015р.  №  31      

 

 

 

ПРОГРАМА

зайнятості населення сіл Шебелинка та Новотроїцьке

на 2016рік

 

 1. Загальні положення

 

        Програма зайнятості населення сіл Шебелинка та Новотроїцьке на 2016рік ( далі по тексту – Програма) розроблена відповідно до ст.14 Закону України « Про зайнятість населення» від 01.03.1991р.та Закону України « Зайнятість населення» від 05.07.2012р.          № 5067- УІ, Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України , Положення про порядок організації та проведення оплачуваних робіт , затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 10.09.2008р.№ 839

      Головна мета Програми – здійснення конкретних заходів , спрямованих на реалізацію державної політики зайнятості , ефективне використання трудових ресурсів , регулювання ринку праці , соціальний захист населення села, сприяння зайнятості населення , запобігання зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян.

     Основними завданнями Програми є:

а) сприяння у всіх сферах економічної діяльності повний, продуктивний та вільно обраній зайнятості населення, спрямованої на підвищення рівня його життя;

б) сприяння створення нових робочих місць ;

в) реалізація трудових прав громадян;

г) забезпечення соціального захисту громадян від безробіття;

     Програма зайнятості сіл Шебелинка та Новотроїцьке на 2016рік  реалізується на засадах вільного партнерства за участю підприємств, організацій та установ села , профспілок, Балаклійського районного центру зайнятості , Шебелинської сільської ради та її виконавчого комітету.

 

 1. Основні напрями Програми

 

    За пропозиціями Балаклійського районного центру зайнятості населення забезпечити на підприємствах, в установах і організаціях сіл Шебелинка та Новотроїцьке протягом 2016року :

-          Організацію громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у 2016році.

                          

                               3. Заходи щодо забезпечення виконання Програми

                                            обсяги та джерела їх фінансування

 

1. Відповідно до рішення ІУ( позачергової)  сесії Шебелинської сільської ради УІІ скликання   « Про організацію громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру по Шебелинській сільській раді у 2016 році» від 18.12.2015р.№31

Встановити

   - перелік видів оплачуваних громадських робіт , які можуть фінансуватися за рахунок   

      коштів Фонду  загальнообов’язкового  соціального страхування України на випадок     

безробіття. ( Додаток 1)

  - перелік видів оплачуваних громадських робіт , які можуть фінансуватися    

     пропорційно рівними частинами за рахунок місцевого бюджету, Фонду   

     загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття ( в   

     частині організації таких робіт для безробітних)  та коштів підприємств , установ,             

     організацій, для яких ці роботи виконуються.

-    перелік  підприємств , установ і організацій комунальної власності  створивши робочі     

      місця по кожному з них ( додаток №2)

   Виконавцем вказаних заходів є Шебелинська сільська рада , якій доручено укладання відповідних договорів на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт  з Балаклійським районним центром зайнятості та строкові трудові договори на види оплачуваних громадських роботах з особами, направленими центром зайнятості.

3.      В ході реалізації Програми можливі коригування з фактичними надходженнями коштів на її реалізацію , уточнення переліку заходів.

 1. Оплата праці, осіб зайнятих на оплачуваних громадських роботах , здійснюється за фактично виконану роботу за розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами відповідно законодавства і не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати , встановленої законом.

                             

 

 

Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дозволить перш за все:

- організувати оплачувані громадські роботи з благоустрою та озеленення території сіл Шебелинка та Новотроїцьке , кладовищ , зон відпочинку , придорожніх смуг, впорядкування місць поховань , які мають офіційний статус, підсобні роботи з відновлення пам’яток архітектури , історії та культури, догляд за особами похилого віку та інвалідами за рахунок коштів Фонду загально обов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття, місцевого бюджету та коштів підприємств, на яких ці роботи виконуються.

 

 

 

                         Секретар  сільської ради                    О.В.Боднарчук

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Додаток № 1

до ІУ( позачергової)

 сесії  УІ І скликання

      № 31       від 18.12.2015р.

 

 

 

                                                                       ПЕРЕЛІК

   видів оплачуваних громадських робіт , які можуть фінансуватися за

рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття

 

-          упорядження меморіалів, пам’ятників ,братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів,особливо у сільській місцевості;

-          благоустрій та озеленення територій населених пунктів ,зон відпочинку та туризму, паркових зон ,придорожніх смуг;

-          роботи на об’єктах комунальної форми власності у сфері будівництва ,ремонту та реконструкції медичної   інфраструктури

-          роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери  (шкіл, закладів культури і охорони здоров’я), впорядкування прилеглих до них територій , наведення санітарного порядку прилеглих територій ;

-          догляд за особами похилого віку та інвалідами;

-          впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ,визнаних рішенням органів виконавчої  влади

-          підсобні роботи з відновлення  пам’яток архітектури , історії та культури

-          підсобні роботи в сільській місцевості на ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування;

-          підсобні роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках та в архівах з документацією;

-          роботи в архівах з документацією;

-          роботи по інформуванню населення стосовно отримання житлових субсидій та технічній підготовці документації з кур’єрською доставкою документів та запитів ;

-          інші доступні види трудової діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

До ІУ( позачергової)

      сесії УІІ скликання

31  від 18.12.2015р.

 

 

 

 

 

№ з/п

Орган місцевого самоврядування, підприємство

,установа, організація

Кількість робочих місць

1

Шебелинська сільська рада

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                                                                                    Рішенням ІУ(позачергової)

 сесії УІІ скликання

                                                                                                                                    Шебелинської сільської ради

                                                                                                                                                              Від 18 грудня 2015року№32

 

 

 

 

 

 

                                                                П Р О Г Р А М А

                       соціального захисту населення  сіл Шебелинської сільської ради

Балаклійського району Харківської області  на 2016рік.

 

Загальні положення :

  Програма  соціального захисту  населення Шебелинської сільської ради  Балаклійського району Харківської області  на 2016 рік  розроблена відповідно  до Закону України « Про охорону дитинства» , до Закону України  «Про поховання та похоронну справу», інших законодавчих актів щодо соціального захисту населення . В основі програми  покладені пропозиції  щодо підтримки найбільш незахищених  верств населення, багатодітних та малозабезпечених родин , непрацюючих громадян , громадян які ,опинилися в скрутних умовах.

Мета і завдання програми:

 

    Головна мета Програми – підтримка найбільш  незахищених верств населення.

Незахищені верства населення - непрацюючі громадяни сіл. Шебелинка, Новотроїцьке, Шебелинської сільської ради  Балаклійського району Харківської області , які за станом свого здоров’я , чи у з в’язку із ситуацією на ринку праці  перебувають у скрутному становищі, громадяни, які опинились в скрутних матеріальних умовах у разі наслідків техногенної ситуації.. Малозабезпечені громадяни. Багатодітні родини. Програма охоплює всі вікові категорії населення.

Забезпечення фінансової підтримки мало захищених верств населення;

 

 1. Забезпечити фінансування  допомоги на поховання в сумі 1200  грн. на одного померлого – незастрахованої особи у відповідності  до Закону України  «Про поховання  та похоронну справу».
 2. Надавати одноразову  матеріальну допомогу населенню у разі  сталого розладу здоров’я, потребуючого невідкладного операційного втручання ,багатодітним та малозабезпеченим родинам для поліпшення матеріального забезпечення ,  оздоровлення дітей пільгових  категорій  та для вирішення соціально-побутових питань в сумі не менше 2000  тис.грн.
 3. Надавати матеріальну допомогу багатодітним ,  малозабезпеченим родинам  , у разі наслідків техногенної ситуації , стихійних явищ, складних погодних умов , яка не обмежується в межах фінансової можливості сільського бюджету не менше 2000 тис.грн.

               З метою  відзначення  пільгового контингенту  до  Дня Перемоги    

               надати  матеріальну допомогу     

-          учасникам війни – 150  грн.

-          інваліду війни     - 150  грн.

 

-          дітям війни –  150   грн.

-          воїну інтернаціоналісту, інваліду армії – 150   грн.

-          ліквідаторам ЧАЕС -150  грн.

 

 

Механізм реалізації програми.

 

Фінансування Програми проводиться за рахунок  місцевого бюджету.

Контроль за виконанням програми і загальна координація покладається на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

                     Секретар сільської ради                    О.Боднарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

                Рішення  ІУ (позачергової)

сесії УІІ скликання

                                                                                               Шебелинської сільської ради

                                                                                                                    № 33       від  18.12.2015 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

щодо фінансування проведення свят на території

Шебелинської сільської ради

на 2016рік

 

                                             Загальні  положення .

    Поліпшення культурного спілкування  громадян  , які мешкають  та зареєстровані  на території  Шебелинської сільської ради можна досягти лише шляхом  проведення культурно-масових заходів на території сільської ради,чіткої системи дій з боку  виконавчої влади  спрямованих проведення культурно - масової роботи.

                                                  

                                                Мета і завдання .

 

 Основною метою програми   є підвищення  культури спілкування  громадян , що зареєстровані та мешкають на території ради.

Основним завданням програми є фінансування заходів щодо проведення свят з місцевого бюджету сільської ради.

                                             Реалізація програми.

Програма реалізується  шляхом придбання  товарів та послуг  розважального характеру.

 

                                             Механізм реалізації.

 

Контроль за виконанням  заходів програми  і загальна  координація  покладається на постійну  комісію з питань планування  бюджету та фінансів  сільської ради. Фінансування святкових  заходів  за рахунок  місцевого бюджету.

Механізм реалізації програми  передбачає оплату  товарів та послуг  щодо проведення святкових заходів   на території ради.

Заходи по реалізації програми.

 

№з/п

 Найменування заходів

Термін виконання

Сума

Джерела фінансування

Виконавець

1

Вінки до дня перемоги

2016р.

З*400=1200грн.          

Сільський бюджет

Шебелинська сільська рада

2

Квіти до дня перемоги

2016р.

 70*25,00=1750грн.         

Сільський бюджет

Шебелинська сільська рада

 

3   

 Придбання фейерверку до дня незалежності  в т.ч.

Піротехнична установка «Салют»

Піротехнична

Установка «Святкові хризантеми»

2016р.

4000 грн.

 

 

2шт.*1000=2000грн.

 

 

2шт.*1000=2000грн.

Сільський бюджет

Шебелинська сільська рада

4

Придбання квітів троянд  до дня захисника вітчізни

2016р.

 

50*25,00=1250грн.

 

Сільський бюджет

Шебелинська сільська рада

5

Придбання квітів троянд до дня незалежності

2016р.

50*25,00=1250грн.

Сільський бюджет

Шебелинська сільська рада

             

 

 

 

 

 

 

 

 

              Секретар сільської ради                                  О.В.Боднарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ІУ(позачерговій) сесії Шебелинської

сільської ради УІІ скликання

18грудня 2015року 34

 

Програма благоустрою  населених пунктів

  Шебелинка та Новотроїцьке на 2016рік

 

1.Загальні положення

           Програма благоустрою  населених пунктів

                       Шебелинка та Новотроїцьке на 2016рік( далі по тексту -Програма ) розроблена  відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,Бюджетного кодексу України , Закону України "Про благоустрій населенних пунктів  ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища",Положення про порядок  організації та проведення оплачуваних громадських робіт ,затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 10.09.2008 р. За №839, генерального  плану   населенних пунктів, правил благоустрою і утримання території Шебелинської сільської ради населених пунктів ,Програми покращення екологічного  стану  по Шебелинській сільській раді

                                  Головна мета  Програми-

                     розроблення  і здійснення  ефективних і комплексних заходів   з утримання території населених пунктів в належному стані,їх санітарного очищення,збереження об’єктів оздоровчого,історико-культурного,   загального користування та  іншого призначення., природних ландшафтів, інженерних споруд.

                     До об’єктів  благоустрою належать: парки,спортивні та дитячі майданчики,пам"ятки культурної та історичної спадщини (пам"ятники), кладовища,території загального користування, прибудинкові території , території будівель і споруд інженерного захисту територій, території підприємств,установ, організацій та закріплені за ними території,споруди торговельного,соціально-культурного,спортивного  та іншого призначення..

                           Утримання об"єктів благоустрою

                     Сільська рада здійснює контроль за станом благоустрою та утримання територій,інженерних споруд та об"єктів,підприємств, установ та організацій,їх озелененням,охороною зелених насаджень, водних обю"єктів,інформує населення  про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

                     Об"єкти  благоустрою використовуються  відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення  сприятливих умов життєдіяльності людини. Власники об’єкта  благоустрою- підприємства, установи, організації  забов"язані  забезпечити належне утримання  закріплених   територій та проводити їх благоустрій, а також можуть  забезпечувати  належне утримання іншої закріпленої за ними  території та /.або брати пайову участь в утриманні об"єкта благоустрою

                      

                                   Основні завдання Програми :

                     забезпечення на вказаній території населенного пункту  комплексу робіт улаштування (відновлення )покриття доріг і тротуарів ,обладнання  пристроями  для безпеки руху,озеленення , утримання пам’ятників, братських могил, забезпечення зовнішнього освітлення  та зовнішної реклами ,встановлення малих архитектурних форм, парканів,здійснення інших заходів,срямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території,покращення її естетичного вигляду. З огляду на це -

-Провести поточний ремонт дороги с.Шебелинка-200,000грн.

-Покласти плитку на тротуарі біля пам’ятника загиблим воїнам-4250грн.

 

 

               3. Заходи  щодо забезпечення  виконання Програми

                                  обсяги та джерела  їх фінансування

                     Фінансування   означених цією Програмою робіт виконати за кошти місцевого бюджету.

До виконання робіт по благоустрою території  можливе залучення  на договірних засадах коштів,матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб                     

 

                     Очікувані результати  виконання Програми

 Виконання  данної Програми направлено   перш за все на  створення умов , сприятливих для  життєдіяльності  людини, покращення естетичного,санітарного вигляду населених пунктів.

       Початок -березень 2015 р, закінчення -грудень 2015 р.

     Загальні обсяги фінансування Програми- 204,250 тис грн.

      Координація і контроль за виконанням програми. Постійна  комісія сільської ради з питань  планування та фінансів Мартинова Н.О.),Адміністративна комісія(Лисак Є.І.)  .

         Строк звітності -  грудень 2016 р.

 

 

 

 

Сільський  голова                                                          ЧерненкоН.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО :

Рішенням ХХХХІУ ( позачергової)

 сесії Шебелинської

сільської ради УІ скликання

                                                                                                            від 26 січня 2015р.  № 311       

 

 

 

ПРОГРАМА

зайнятості населення сіл Шебелинка та Новотроїцьке

на 2015рік

 

 1. Загальні положення

 

        Програма зайнятості населення сіл Шебелинка та Новотроїцьке на 2015рік ( далі по тексту – Програма) розроблена відповідно до ст.14 Закону України « Про зайнятість населення» від 01.03.1991р.та Закону України « Зайнятість населення» від 05.07.2012р.          № 5067- УІ, Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України , Положення про порядок організації та проведення оплачуваних робіт , затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 10.09.2008р.№ 839

      Головна мета Програми – здійснення конкретних заходів , спрямованих на реалізацію державної політики зайнятості , ефективне використання трудових ресурсів , регулювання ринку праці , соціальний захист населення села, сприяння зайнятості населення , запобігання зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян.

     Основними завданнями Програми є:

а) сприяння у всіх сферах економічної діяльності повний, продуктивний та вільно обраній зайнятості населення, спрямованої на підвищення рівня його життя;

б) сприяння створення нових робочих місць ;

в) реалізація трудових прав громадян;

г) забезпечення соціального захисту громадян від безробіття;

     Програма зайнятості сіл Шебелинка та Новотроїцьке на 2015рік  реалізується на засадах вільного партнерства за участю підприємств, організацій та установ села , профспілок, Балаклійського районного центру зайнятості , Шебелинської сільської ради та її виконавчого комітету.

 

 1. Основні напрями Програми

 

    За пропозиціями Балаклійського районного центру зайнятості населення забезпечити на підприємствах, в установах і організаціях сіл Шебелинка та Новотроїцьке протягом 2015року :

-          Організацію громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у 2015році.

                          

                               3. Заходи щодо забезпечення виконання Програми

                                            обсяги та джерела їх фінансування

 

1. Відповідно до рішення ХХХХІУ( позачергової)  сесії Шебелинської сільської ради УІ скликання   « Про організацію громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру по Шебелинській сільській раді у 2015році» від 20.01.2015р.№ 311

Встановити

   - перелік видів оплачуваних громадських робіт , які можуть фінансуватися за рахунок   

      коштів Фонду  загальнообов’язкового  соціального страхування України на випадок     

безробіття. ( Додаток 1)

  - перелік видів оплачуваних громадських робіт , які можуть фінансуватися    

     пропорційно рівними частинами за рахунок місцевого бюджету, Фонду   

     загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття ( в   

     частині організації таких робіт для безробітних)  та коштів підприємств , установ,             

     організацій, для яких ці роботи виконуються.

-    перелік  підприємств , установ і організацій комунальної власності  створивши робочі     

      місця по кожному з них ( додаток №2)

   Виконавцем вказаних заходів є Шебелинська сільська рада , якій доручено укладання відповідних договорів на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт  з Балаклійським районним центром зайнятості та строкові трудові договори на види оплачуваних громадських роботах з особами, направленими центром зайнятості.

3.      В ході реалізації Програми можливі коригування з фактичними надходженнями коштів на її реалізацію , уточнення переліку заходів.

 1. Оплата праці, осіб зайнятих на оплачуваних громадських роботах , здійснюється за фактично виконану роботу за розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами відповідно законодавства і не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати , встановленої законом.

                            

 

 

Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дозволить перш за все:

- організувати оплачувані громадські роботи з благоустрою та озеленення території сіл Шебелинка та Новотроїцьке , кладовищ , зон відпочинку , придорожніх смуг, впорядкування місць поховань , які мають офіційний статус, підсобні роботи з відновлення пам’яток архітектури , історії та культури, догляд за особами похилого віку та інвалідами за рахунок коштів Фонду загально обов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття, місцевого бюджету та коштів підприємств, на яких ці роботи виконуються.

 

 

 

                         Секретар  сільської ради                    Н.Черненко

 

      

 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО:

    Рішенням ХХХХІУ(позачергової)

 сесії УІ скликання

                                                                                                                                    Шебелинської сільської ради

                                                                                                                                         № 312 від 26.01.2015 

                                                                                                            

                                                                П Р О Г Р А М А

                       соціального захисту населення  сіл Шебелинської сільської ради

Балаклійського району Харківської області  на 2015рік.

 

Загальні положення :

  Програма  соціального захисту  населення Шебелинської сільської ради  Балаклійського району Харківської області  на 2015 рік  розроблена відповідно  до Закону України « Про охорону дитинства» , до Закону України  «Про поховання та похоронну справу», інших законодавчих актів щодо соціального захисту населення . В основі програми  покладені пропозиції  щодо підтримки найбільш незахищених  верств населення, багатодітних та малозабезпечених родин , непрацюючих громадян , громадян які ,опинилися в скрутних умовах.

Мета і завдання програми:

 

    Головна мета Програми – підтримка найбільш  незахищених верств населення.

Незахищені верства населення - непрацюючі громадяни сіл. Шебелинка, Новотроїцьке, Шебелинської сільської ради  Балаклійського району Харківської області , які за станом свого здоров’я , чи у з в’язку із ситуацією на ринку праці  перебувають у скрутному становищі, громадяни, які опинились в скрутних матеріальних умовах у разі наслідків техногенної ситуації.. Малозабезпечені громадяни. Багатодітні родини. Програма охоплює всі вікові категорії населення.

Забезпечення фінансової підтримки мало захищених верств населення;

 

 1. Забезпечити фінансування  допомоги на поховання в сумі 800 грн. на одного померлого – незастрахованої особи у відповідності  до Закону України  «Про поховання  та похоронну справу».
 2. Надавати одноразову  матеріальну допомогу населенню у разі  сталого розладу здоров’я, потребуючого невідкладного операційного втручання ,багатодітним та малозабезпеченим родинам для поліпшення матеріального забезпечення ,  оздоровлення дітей пільгових  категорій  та для вирішення соціально-побутових питань в сумі 1тис.грн.
 3. Надавати матеріальну допомогу багатодітним ,  малозабезпеченим родинам  , у разі наслідків техногенної ситуації , стихійних явищ, складних погодних умов , яка не обмежується в межах фінансової можливості сільського бюджету.

4.      З метою  відзначення  пільгового контингенту  до70 річчя з Дня Перемоги    

радянського народу  над німецько-фашистськими загарбниками , надати  матеріальну допомогу     

-          учасникам війни - 100 грн.

-          інваліду війни 100-

-          вдовам загиблих воїнів - 100грн.

-          дітям війни – 100грн.

-          воїну інтернаціоналісту, інваліду армії – 100грн.

 

 

Механізм реалізації програми.

 

Фінансування Програми проводиться за рахунок  місцевого бюджету.

Контроль за виконанням програми і загальна координація покладається на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

                     Секретар сільської ради                    Н.Черненко

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО:

                Рішенням ХХХУ (позачергової)

сесії УІ скликання

                                                                                               Шебелинської сільської ради

                                                                                                                    № 313   від  26.01.2015 

 

П Р О Г Р А М А

щодо фінансування проведення свят на території

Шебелинської сільської ради

на 2015рік

 

                                             Загальні  положення .

    Поліпшення культурного спілкування  громадян  , які мешкають  та зареєстровані  на території  Шебелинської сільської ради можна досягти лише шляхом  проведення культурно-масових заходів на території сільської ради,чіткої системи дій з боку  виконавчої влади  спрямованих проведення культурно - масової роботи.

                                                  

                                                Мета і завдання .

 

 Основною метою програми   є підвищення  культури спілкування  громадян , що зареєстровані та мешкають на території ради.

Основним завданням програми є фінансування заходів щодо проведення свят з місцевого бюджету сільської ради.

                                             Реалізація програми.

Програма реалізується  шляхом придбання  товарів та послуг  розважального характеру.

 

                                             Механізм реалізації.

 

Контроль за виконанням  заходів програми  і загальна  координація  покладається на постійну  комісію з питань планування  бюджету та фінансів  сільської ради. Фінансування святкових  заходів  за рахунок  місцевого бюджету.

Механізм реалізації програми  передбачає оплату  товарів та послуг  щодо проведення святкових заходів   на території ради.

Заходи по реалізації програми.

 

№з/п

 Найменування заходів

Термін виконання

Сума

Джерела фінансування

Виконавець

1

Вінки

2015р.

1600грн.

Сільський бюджет

Шебелинська сільська рада

2

Квіти

2015р.

4400грн.

Сільський бюджет

Шебелинська сільська рада

 

    

 

              Секретар сільської ради                                  Н.Черненко